Opłaty w kancelarii notarialnej Szczecin Prawobrzeże – taksa notarialna

Klientów korzystających z usług kancelarii notarialnych bardzo często interesują opłaty związane z wykonywaniem poszczególnych czynności. Warto wiedzieć, że wysokość tzw. taksy notarialnej, a więc bazowej opłaty za dokonanie czynności jest regulowana rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dodatkowo z ich przeprowadzaniem wiążą się opłaty sądowe i podatki, których wysokość jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju czynności, a także jej wartości. Nie zawsze możliwe jest więc dokonanie niezbędnych czynności notarialnych tanio. Notariusz jest zobowiązany do pobrania wszystkich niezbędnych opłat zgodnie z prawnie regulowanymi ramami. Ze szczegółowymi informacjami na temat opłat można zapoznać się poniżej. Dokładną stawkę taksy notarialnej oraz podatków i innych opłat za poszczególne czynności można zaś uzyskać, bezpośrednio kontaktując się z kancelarią notarialną. Odpowiednia wycena wymaga szczegółowego, indywidualnego podejścia – notariusz tanio sporządzi prosty akt, jednak bardziej skomplikowane czynności notarialne mogą wymagać od niego więcej czasu i wiedzy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości   

OPŁATY SĄDOWE I PODATKI

Informacje ogólne:
Zgodnie z art. 5. § 1 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Zgodnie z art. 18. ust. 1. ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

W myśl art. 10. ust. 2. ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku.

Zgodnie z art. 7. § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, a jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4 ustawy Prawo o notariacie, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera tę opłatę. Wysokość pobieranych przez notariusza podatków i opłat sądowych zależy od rodzaju, przedmiotu i wartości czynności. 


ul. Jasna 1/14
70-777 Szczecin
tel.: 91 464 35 36
tel.: 91 464 44 33
kom.: 507 220 490
e-mail: dsk@notariusz-prawobrzeze.pl

Jak dojechać:  Pokaż trasę


Mapa dojazdu

poniedziałek - piątek: 9.00 – 17.00


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego dla klientów terminu i godziny spotkania.