Czynności notarialne w kancelarii Prawobrzeże

Notariusz Dorota Szuman-Krzych, świadczy profesjonalne usługi notarialne od 1995 roku. Przy wykonywaniu przez naszą kancelarię czynności notarialnych przestrzegamy przepisów prawa, zachowując jednocześnie normy etyki zawodowej. Nasza kancelaria oferuje swoim klientom pełną obsługę notarialną.

Zakres czynności notarialnych realizowanych przez naszą kancelarię notarialną określony jest przez regulację art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

Notariusz dokonuje następujących czynności:


 1. Sporządza akty notarialne w szczególności:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umów ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków,
  • umowy (oświadczenia) ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych i przesyłu) i prawa użytkowania,
  • umowy spółek z ograniczona odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnej,
  • pełnomocnictwa,
  a ponadto czynności obejmujące prawo spadkowe:
  • testamenty,
  • protokoły zawierające oświadczenia o przyjęcie lub odrzuceniu spadku,
  • umowy o dział spadku,
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów,
  • protokoły dziedziczenia,
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia – stanowiące odpowiednik postanowienia  stwierdzeniu nabycia spadku – wydawanego przez sąd,
 3. Sporządza poświadczenia (poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z oryginałem, daty pewnej),
 4. Doręcza oświadczenia,
 5. Spisuje protokoły,
 6. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. Sporządza – na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. Wykonuje inne czynności prawne, wynikające z odrębnych przepisów.

 

Zgodnie z art. 1 i następnymi ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w biurze kancelarii notarialnej na szczecińskim Prawobrzeżu. Może ich dokonać w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Notariusz ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Kancelaria Notarialna
Dorota Szuman-Krzych


ul. Jasna 1/14
70-777 Szczecin
tel.: 91 464 35 36
tel.: 91 464 44 33
kom.: 507 220 490
e-mail: dsk@notariusz-prawobrzeze.pl

Jak dojechać:  Pokaż trasę


Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:


poniedziałek - piątek: 9.00 – 17.00


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego dla klientów terminu i godziny spotkania.