Czynności notarialne w kancelarii Prawobrzeże Szczecin

Notariusz Dorota Szuman-Krzych świadczy profesjonalne usługi notarialne od 2008 roku. Kancelaria oferuje swoim Klientom pełną obsługę notarialną, a przy wykonywaniu wszelkich czynności bezwzględnie przestrzega przepisów prawa, zachowując jednocześnie normy etyki zawodowej.

Zakres czynności notarialnych realizowanych przez naszą kancelarię notarialną określony jest przez regulację art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

Czynności notarialne: pełnomocnictwo, umowy, protokoły

Zgodnie z ustawą notariusze dokonują następujących czynności:


 1. sporządzają akty notarialne w szczególności:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy darowizny,
  • umowy dożywocia,
  • umowy zamiany,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków,
  • umowy (oświadczenia) ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych i przesyłu) i prawa użytkowania,
  • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych,
  • pełnomocnictwa,
  • testamenty,
  a ponadto czynności obejmujące prawo spadkowe:
  • protokoły zawierające oświadczenia o przyjęcie lub odrzuceniu spadku,
  • umowy o dział spadku,
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów,
  • protokoły dziedziczenia,
 2. sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia – stanowiące odpowiednik postanowienia  stwierdzeniu nabycia spadku – wydawanego przez sąd,
 3. sporządzają poświadczenia (poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z oryginałem, daty pewnej),
 4. doręczają oświadczenia,
 5. spisują protokoły,
 6. przyjmują na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. sporządzają wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządzają – na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. wykonują inne czynności prawne, wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusze – zakres uprawnień

Zgodnie z art. 1 i następnymi ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusze są powołani do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz Dorota Szuman-Krzych dokonuje czynności notarialnych w biurze kancelarii na szczecińskim Prawobrzeżu. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, istnieje również możliwość skorzystania z usług notariusza poza kancelarią. Notariusz ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 • protokoły zawierające oświadczenia o przyjęcie lub odrzuceniu spadku,
 • umowy o dział spadku,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów,
 • protokoły dziedziczenia,

ul. Jasna 1/14
70-777 Szczecin
tel.: 91 464 35 36
tel.: 91 464 44 33
kom.: 507 220 490
e-mail: dsk@notariusz-prawobrzeze.pl

Jak dojechać:  Pokaż trasę


Mapa dojazdu

poniedziałek - piątek: 9.00 – 17.00


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego dla klientów terminu i godziny spotkania.