Taksy notarialne

OPŁATY SĄDOWE I PODATKI

Informacje ogólne:
Zgodnie z art. 5. § 1 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Zgodnie z art. 18. ust. 1. ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

W myśl art. 10. ust. 2. ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku.

Zgodnie z art. 7. § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, a jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4 ustawy Prawo o notariacie, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera tę opłatę. Wysokość pobieranych przez notariusza podatków i opłat sądowych zależy od rodzaju, przedmiotu i wartości czynności.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (plik pdf)
Wyciąg z rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy. (plik pdf)
Wyciąg z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (plik pdf)
Wyciąg z ustawy o podatku od spadków i darowizn. (plik pdf)
Wyciąg z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (plik pdf)

Kancelaria Notarialna
Dorota Szuman-Krzych


ul. Struga 6-8
70-777 Szczecin
tel.: 91 464-35-36
fax.: 91 464-44-33
e-mail: dsk@notariusz-prawobrzeze.pl

Jak dojechać:


Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:


poniedziałek - piątek: 8.30 – 16.30


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego dla klientów terminu i godziny spotkania.