Czynności notarialne

Zgodnie z art. 1 i następnymi ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Może ich dokonać w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

Notariusz dokonuje następujących czynności:


 1. Sporządza akty notarialne w szczególności:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umów ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków,
  • umowy (oświadczenia) ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych i przesyłu) i prawa użytkowania,
  • umowy spółek z ograniczona odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnej,
  • pełnomocnictwa,
  a ponadto czynności obejmujące prawo spadkowe:
  • testamenty,
  • protokoły zawierające oświadczenia o przyjęcie lub odrzuceniu spadku,
  • umowy o dział spadku,
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów,
  • protokoły dziedziczenia,
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia – stanowiące odpowiednik postępowania spadkowego przed sądem,
 3. Sporządza poświadczenia (poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z oryginałem, daty pewnej),
 4. Doręcza oświadczenia,
 5. Spisuje protokoły,
 6. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. Sporządza – na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. Wykonuje inne czynności prawne, wynikające z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna
Dorota Szuman-Krzych


ul. Struga 6-8
70-777 Szczecin
tel.: 91 464-35-36
fax.: 91 464-44-33
e-mail: dsk@notariusz-prawobrzeze.pl

Jak dojechać:


Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:


poniedziałek - piątek: 8.30 – 16.30


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego dla klientów terminu i godziny spotkania.